Välj direktör utifrån

Den nya stadsdirektören som skall väljas i Lovisa får inte ha en enda minut arbetserfarenhet i Lovisa stads tjänst i sin yrkeshistoria.

Lovisa stad behöver nytändning. Den nya stadsdirektören som skall väljas i Lovisa får inte ha en enda minut arbetserfarenhet i Lovisa stads tjänst i sin yrkeshistoria. Om denne person har det så har staden förlorat alla möjligheter till nytänkande och samma jargong och rutiner kommer att fortsätta som hittills. Det säger redan sunda förnuftet.

I alla börsbolag har den högsta ledningen det yttersta ansvaret för företagskulturen och det syns, liksom det även syns i välskötta städer och kommuner. Exempel på sådana välskötta kommuner är till exempel Grankulla och Sibbo som bägge har duktiga och kompetenta kommundirektörer, inga negativa signaler kan konstateras därifrån.

En god förvaltningskultur rinner uppifrån neråt och leder till motiverad personal och effektiva rutiner medan en dålig förvaltningskultur, där de underlydande bestämmer takten, rinner nerifrån uppåt och väcker uppmärksamhet I offentligheten i form av negativa nyheter och meddelanden.

Överbefälhavaren har det yttersta ansvaret för en god förvaltningskultur och därför är kompetens och auktoritet uppnådd på annan ort av livsviktig betydelse hos stadsdirektören när denne skall leda staden till nytändning och till ett uppsving.

Kenneth Hansson Lovisa