Välgörare vill rädda teaterhuset

TEATERHUS. Pentti Kinosmaa hoppas nu på att deras anonyma välgörares anbud godkänns och att de i stället kan hyra fastighten den vägen. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Hot om låsbyte och en anonym filantrop figurerar nu i den ganska oklara situationen kring teaterhuset i Finnby. Staden vill sälja fastigheten och har nu formellt vräkt teatermänniskorna.

Teaterhuset i Finnby lever i en kinkig situation: hyreskontraktet gick ut och fastigheten borde ur stadens synvinkel ha varit tom på måndagen.

Från teaterhuset säger man att hyresavtalets uppsägning inte är laglig.

Nu hoppas teaterhusets Pentti Kinosmaa att deras anonyma välgörares köpanbud godkänns.

Olagligt där

Det var i mars som staden meddelade att teaterns hyresavtal sägs upp efter 11 års teaterverksamhet för barn och unga. Planen är att sälja fastigheten som varit på Borgå stads lista över försäljningsobjekt sedan 2012.

Staden begär 220 000 euro för den 212 kvadratmeter stora fastigheten. Börje Boström, lokalitetsdirektör på Borgå stad, säger att man ännu inte fått in något anbud som kunde godkännas. Oavsett är ändå hyreskontraktet med teaterhuset inte längre i kraft, uppger han.

– De är olagligt där om de inte flyttat redan.

Staden har tidigare erbjudit ersättande lokaler i Gammelbacka allaktivitetshus, men från teaterns sida uppfattas de som för små.

Anonym köpare

Pentti Kinosmaa, som haft hand om verksamheten i teaterhuset i över tio år, beskriver situationen som intressant. Han nämner en tills vidare anonym filantrop som vill köpa byggnaden, renovera den och låta teaterverksamheten fortsätta.

– Hen gav redan ett anbud i juni, men det svarade Boström inte på. Två månader och fem dagar senare fick vi bara svaret att "hitta på något bättre". Då hade det redan gått ut. Det är svårt att förhandla i den situationen.

Kinosmaa säger också att de har kontaktat en jurist som tolkar hävningen av hyresavtalet som olaglig.

– Det bygger på att fastigheten ska säljas. De villkoren har inte uppfyllts. Vår tanke är att fortsätta på ett hyresavtal som är i kraft tills vidare, tills man hittar en köpare.

Den potentiella köparen är enligt Kinosmaa samma anonyma filantrop. Personen, som i det här skedet vill hålla sig utanför offentligheten, har sagt att hen motiveras av att barn och unga får fortsätta delta i teaterutbildningen.

– Köparen ser ännu över konditionsgranskningen och ser om där är något som skulle förhindra ett köp. Sedan är målet att sätta in ett nytt och högre anbud på fredag (läs: i dag) eller på måndag.

I kulisserna

Teaterverksamheten och alla saker som hör till borde enligt staden redan ha varit ute ur fastigheten.

Kinosmaa nämner ett brev från Börje Boström där budet är att man byter ut låsen och tömmer fastigheten om den inte är tom den 1 oktober. Möjligtvis har det hänt något bakom kulisserna eftersom saken inte verkställts.

– Jag talade med stadsdirektören [Jukka-Pekka Ujula, red. anm.] om saken och tolkar det som att han blandade sig i saken.

Kinosmaa är påpekar att man gärna vill hålla diskussionen öppen med staden och att man inte är ute efter ett gräl.

– Det är viktigt att poängtera. Vi vill kunna diskutera vårt kommande anbud.

Börje Boström är för sin del öppen för förhandlingar. Han kunde ändå inte godkänna det förra anbudet.

– Det låg på 90 000 euro, och vi begär 220 000. Men vi underhandlar förstås med dem om det kommer ett nytt, säger Boström.

Gemensamma lokaler

Kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen förespråkar en lösning där alla teaterskolor skulle finnas under samma tak. Hon uppger också att staden letar efter ersättande lokaler för teaterhuset i Finnby,

– Men Pentti Kinosmaa måste också själv jobba på det eftersom han är företagare. Staden har å sin sida ett uppdrag att erbjuda konstutbildning, och vi försöker därför hjälpa så gott vi kan, säger Kukkonen.

Hon uppger att den bästa lösningen skulle vara att samla alla teaterskolor i samma lokaler, däribland teaterhuset, BUF och stadens egen. Det kunde tillåta någon form av samarbete.

– Då kommer föräldrarna också in i bilden, och frågan hur de kan köra barnen till teaterskolan. Det bästa stället vore centrum.

Hur nära man är en dylik lösning är inte klart. Kukkonen säger ändå att en möjlig lösning kunde hittas i någon ungdomsförenings lokal.

– Vi frågar också allmänheten om de känner till lämpliga lokaler.