Valfrihet borde införas stegvis

Stadsstyrelsen i Borgå sade i måndags för sin del ja till stadens utlåtande om valfrihetslagstiftningen inom social- och hälsovården.

Kommunernas utlåtande om valfrihetslagstiftningen ska lämnas till social- och hälsovårdsministeriet senast 28 mars. På mötet i måndags godkände stadsstyrelsen för sin del stadens förslag och föreslår att stadsfullmäktige godkänner förslaget som svar till ministeriet. Fullmäktige behandlar utlåtandet den 22 mars.

Borgå stad anser att valfriheten som presenteras i lagutkastet borde införas stegvis och att den föreslagna tidsramen är för snäv.

I stadens utlåtande framgår också att kommunerna borde kunna bilda bolag för att äga social- och hälsovårdscentraler. Kompetensen, personalen och lokalerna som behövs finns redan i kommunerna.

Utkastet till stadens utlåtande kan läsas på www.borga.fi/nyheter.