Välfärdsområdet och räddningsväsendet

Timo Kouki tar upp räddningsverkets roll i det kommande valet.

Då räddningsväsendet går in i det nya välfärdsområdet, följer kontraktbrandkårerna med sina kontraktrelationer med. I fortsättningen bestämmer fullmäktige i välfärdsområdet för kontraktbrandkårernas verksamhet.

Största förändringen kommer att ske i finansieringen. Pengarna till välfärdsområdet kommer direkt av finansministeriet.

Fördelen med kontraktbrandkårerna är att de är förmånliga. Det mycket viktigt för brandkårerna att utöver den årliga verksamhetsersättningen, även nya investeringar bör ske för att verksamheten kan fortsätta. 

Kommande förändring bör också ses som en möjlighet inom kontraktbrandkårerna, en fördjupning av samarbete att organisera en grupp som mera effektivt kör gemensamma intressen tillsammans med ordinariebrandkåren.

Beslutsfattarna inom välfärdsområdet bör ge allt politiskt stöd för räddningsverket och kontraktbrandkårerna. Siktet ska fokuseras på framtiden.

Timo Kouki

Kandidat i välfärdsområdesvalet i östra Nyland, Samlingspartiet