Välfärdsområdesfullmäktige avgör servicenivån i Sibbo

Välfärdsområdesfullmäktige som väljs 23 januari kommer att bestämma nivån på social- och hälsovårdstjänsterna i Sibbo, hurudana tjänster och var. Jag hoppas att välfärdsområdet hellre förbättrar än försämrar servicen i kommunen.

Jag hoppas de kandidater, som blir invalda har satt sig in i svårigheterna att hitta ett lämpligt och tryggt boende för de äldre. För att göra hemmaboende humant bör det finnas bostäder och resurser att ge tjänster även på natten endera genom resurserat boende eller genom att det finns tillräckligt lämpligt belägna välutrustade bostäder där hemvården finns lättillgänglig även nattetid. Detta skulle också minska trycket på jourmottagningen vid Borgå sjukhus. Frågan berör inte bara det kommande vårdområdet utan fordrar också ett nära samarbete med kommunernas planläggning och Borgå sjukhus (HUS).

Hans Blomberg. specialist i allmänmedicin, medlem i äldre rådet Sibbo