Våldet mot akutvårdare och brandmän har ökat

Bild: Kristoffer Åberg

I fjol uppstod fyra hotfulla situationer i Borgå, två i Sibbo och en i Lappträsk, Lovisa och Pukkila-området.

Den kontinuerliga ökningen av hot- och våldssituationer som räddningsverkets personal möter oroar räddningsverken, berättar samarbetsorganet Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto i ett pressmeddelande. Antalet hot- och våldssituationer har ökat också i Östra Nyland.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto har sedan 2014 fört statistik över hot- och våldssituationer. De har ökat med 15–25 procent nästan varje år.

Räddningsverken har varit tvungna att öka utbildningarna för personalen och att förbättra skyddsutrustningen.

I Östra Nyland registreras i medeltal fem situationer varje år, men år 2019 var antalet redan nio.

Med undantag av en orsakades alla situationer i fjol av ambulanssjukvårdens patienter som var påverkade av alkohol eller droger. Fyra situationer skedde i Borgå, två i Sibbo och en i Lappträsk, Lovisa och Pukkila.

Situationen oroar personalen

Våldet mot räddningsverkets personal i Östra Nyland är i huvudsak muntliga hot eller endast lindrigt fysiskt våld. I fjol skedde inga situationer som skulle ha orsakat allvarliga skador. Under tidigare åren har några sådana registrerats. I fjol polisanmäldes en situation.

Enligt Juha Lampinen, som arbetar som ambulanssjukvårdare och ger utbildning hur man bemöter hotfulla och våldsamma situationer, har personalen fått lära sig olika tekniker och taktiker som önskas hjälpa till att undvika en stor del av olika angrepp mot räddningspersonalen.

– Ibland kan situationerna dock uppstå så snabbt och överraskande att det inte är möjligt att förutse dem. Trots utbildningen ser det ut att antalet hot- och våldssituationer fortfarande ökar en aning också inom vårt område. Tyvärr får vår personal fortfarande uthärda mycket osakligt beteende och direkt våld, vilket vi absolut inte har förtjänat, berättar Lampinen.

Utöver mer utbildning har Räddningsverket i Östra Nyland också skaffat flera skyddsvästar i olika storlekar, så att alla säkert har en väst i rätt storlek.

Mer läsning