Valdebatt med fokus på skolan

SKOLA. Det blir valdebatt med fokus på skolan i Borgå.Bild: Kristoffer Åberg

Det blir fokus på lärare, elever och inlärning när OAJ:S lokaförening i Borgå arrangerar en valdebatt.