Valdebatt med fokus på äldre personer

Äldrerådet i Sibbo och föreningen Sipoon Muisti arrangerade en valdebatt på torsdagskvällen. Det blev mycket prat om vårdreformen.

Publiken på torsdagens valdebatt i Nickby kanske inte var månghövdad, men som motvikt var den frågvis. Den här gången var det äldrerådet i Sibbo som tillsammans med föreningen Sipoon Muisti stod för arrangemangen.

Inga teman

Kaarlo Kuntsi, ordförande i äldrerådet, säger inför debatten att den förvisso är helt som alla andra debatter, men att man förväntar sig att ärenden som intresserar lite äldre personer kommer att dominera. Själv vill ha inte lista de viktigaste frågorna som medlem av äldrerådet, men nämner att vårdreformen sannolikt kommer att dyka upp.

– Men det är en öppen debatt, och vi bestämmer inget tema på förhand.

En som tagit sig till Wessmansalen för att lyssna på vad politikerna har att säga är Kyllikki Puujalka. Hon har egentligen inget att klaga på i kommunen, och har redan bestämt sig för vem hon ska rösta på. Trots att kandidaten redan är klar valde hon att komma till debatten.

– Jag är nyfiken på vad de lovar och vad de tycker.

Också Puujalka nämner vårdreformen som en av de större frågorna, och hon gissar att saken kommer upp i debatten. Hon hoppas ändå på att frågor som är mera lokala också diskuteras.

– Och sedan hoppas jag på en hög röstningsaktivitet i själva valet. Men det ser kanske inte så bra ut.

Mycket vårdreform

När debatten väl kommer i gång har såväl Puujalka som Kuntsi rätt i sina gissningar: största delen av första timmen går åt till frågor och kommentarer angående vårdreformen. Kandidaterna från de sex partier som deltar gör alla sitt bästa att framföra sin syn på jättereformen.

Bland frågorna finns allt från oro över närservice till strukturen med landskap och om det inte vore vettigare med storkommuner.

Samlingspartiets Juha Salo säger att det nog inte råder något tvivel om att Helena Räsänen satsat passionerat på att göra ett bra jobb och att man har ypperlig service i Sibbo.

– Det finns inget som säger att landskapet skrotar den goda servicen. Det kanske till och med går så att landskapet tar modell av Sibbo, säger Salo.

Centerns Petri Haikonen påpekar å sin sida att närservicen inte flyttar någonstans, det är bara ansvarsfördelningen som förändras.

– Det är bara ansvaret att arrangera tjänsterna som flyttar, säger Haikonen.

Någon ropar spontant en fråga på hans svar: "tror du på det där?", något som väcker skratt.

– Visst tror jag, svarar han med ett leende.

Bussar och simhall

Diskussionen om vårdreformen pågår en god stund, även om det inte är något som Sibbofullmäktige kan påverka i någon större omfattning. När man till sist går över till mera lokala frågor handlar det om huruvida kandidaterna vill ha en simhall i Sibbo, hur busstrafiken fungerar och om de kunde tänka sig ett liknande system som i Helsingfors där studerande bor tillsammans med de äldre på serviceboenden.

Kandidaterna är överens på alla punkter: en simhall vore bra, busstrafiken fungerar inte så bra som den borde och det är en god idé att låta studerande bo med de äldre.

Angående simhallen konstaterar Juha Salo att det inte är byggnadskostnaderna som är problemet.

– Det är fruktansvärt dyrt att ha en simhall, särskilt med den befolkningsmängd som Sibbo har. Det gäller att skilja mellan att "vilja ha en simhall", som jag vill, och "borde man bygga en simhall".

SDP:s Juha Huotari tycker å sin sida att simhallen absolut borde byggas.

– Med allt mera fokus på förebyggande vård skulle en simhall vara nyttig.

Busstrafiken får överlag kritik av deltagarna, så också av SFP:s Hans-Eric Christiansson som tycker att den kunde fungera bättre.

– Det är en organisationsfråga enligt mig. De som bor i Söderkulla centrum har nog inga problem, men i övrigt borde vi åstadkomma en förbättring.

Dessa kandidater deltog

Hans-Eric Christiansson (SFP), Juha Salo (Saml), Juha Huotari (SDP), Petri Haikonen (C), Sirpa Pöllönen (Gröna) och Maarit Virtanen (Sannf).