Valdebatt i Åbo – kandidaterna i biskopsvalet diskuterade asylpolitik

Lisa Enckell. Foto: Catariina Salo/SPT Foto: Catariina Salo/SPT Bild: SPT/Catariina Salo

Flyktingfrågor och kyrkans medlemsflykt var på tapeten då kandidaterna i biskopsvalet i Borgå stift deltog i valdebatt i Åbo på måndagen.

Kyrkan i samhället. Det var temat för den andra paneldebatten inför biskopsvalet i Borgå stift.

Biskopskandidaterna Harry Sanfrid Backström, Sixten Ekstrand, Lisa Enckell och Bo-Göran Åstrand diskuterade bland annat kyrkans roll i Finlands asylpolitik inför ett åttiotal åhörare i auditorium Armfelt vid Åbo Akademis (ÅA) fakultet för humaniora, psykologi och teologi.

–  Kristus har kommit till Finland genom dessa människor, och vi möter Kristus i deras ansikten, sade Lisa Enckell och betonade vikten av att bemöta immigranter med värme och respekt.

Också Sixten Ekstrand lyfte fram kärleken till medmänniskan i sitt svar.

–  Generellt sett har kyrkan skött flyktingfrågan väldigt bra och på det sättet visat kristen kärlek. Kyrkan ska genom dialog med myndigheterna arbeta för en human flyktingpolitik och snabbare behandlingsprocesser.

Harry Sanfrid Backström konstaterade att immigration sker hela tiden och att den evangelisk-lutherska kyrkan bäst kan bemöta människor från andra religioner och kulturer genom att vara tydlig med sitt kristna budskap.

–  Om vi själva har en bristande identitet, dålig kännedom om vad Bibeln säger till oss och ett dåligt böneliv har vi ett besvärligt utgångsläge att möta dessa människor.

Kyrkan måste vara relevant

Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand diskuterade också hur kyrkan kan vara relevant för unga vuxna som bor i städer, en fråga som blivit aktuell i samband med kyrkans dalande medlemssiffror.

–  Kyrkan får också se sig själv i spegeln och fråga sig om den har ordnat meningsfull aktivitet åt dessa människor, eller om den hållit sig till traditionella tillvägagångssätt, sade Åstrand.

Både Åstrand och Ekstrand ansåg att kyrkan måste hitta sätt att träffa människor också utanför de institutionella väggarna. Åstrand lyfte fram bland annat sociala medier som en kanal som kyrkan kan nå unga vuxna genom.

Journalisten Dan Lolax från Åbo Underrättelser och samhällsforskaren Siv Sandberg från ÅA ledde måndagens diskussion. De kom ofta med följdfrågor och bad biskopskandidaterna om preciseringar om svaren lät vaga.

Nästa debatt i biskopsvalet står i tur på tisdag i Helsingfors. Den fjärde och sista paneldebatten inför biskopsvalets första omgång ordnas i Nykarleby på lördag.

Biskopsvalets första röstningsomgång hålls den 19 mars.

I biskopsvalet i Borgå stift väljs en efterträdare till biskop Björn Vikström. Den nya biskopen tillträder den 1 september.

Fyra kandidater ställer upp i biskopsvalet: Harry Sanfrid Backström, Sixten Ekstrand, Lisa Enckell och Bo-Göran Åstrand.

Biskopsvalets första omgång ordnas den 19 mars. Biskopen väljs av cirka 700 röstberättigade personer. Av dem är 350 präster och lektorer i Borgå stift medan resten är lekmän.

Om ingen kandidat får över 50 procent av rösterna i biskopsvalets första omgång ordnas en till omgång mellan de två kandidater som fått mest röster. Den andra valomgången ordnas i så fall den 10 april.

Mer läsning