Våld i parrelationer

Vårt kulturella och religiösa arv bär på ett mörkt stråk som präglas av föreställningen om att mannen bör uppfostra och tukta sin hustru.

Kalevaladagen till ära presenterades i Helsingin Sanomat (28.2) utdrag ur eposet med samma namn. Elias Lönnroth ville presentera den finska folkkulturen i hela dess bredd, och införlivade därför ett antal bröllopssånger i sitt epos. Sångerna hade till uppgift att förbereda de unga kvinnorna för äktenskapet, men om man läser dem bokstavligt måste de nog närmast ha haft en avskräckande effekt.

Sångerna innehåller nämligen bland annat råd till mannen om hur han skall prygla sin hustru, om hon inte annars lyder. Han varnas för att göra det utomhus, eftersom grannarna då kan få nys om saken. Likaså får han rådet att slå på ryggen och stjärten, så att blåmärkena skall gå att dölja. I synnerhet skall han undvika att slå henne i ansiktet, eftersom blåtiror och svullnader syns alltför bra.

I tidningsartikeln får en forskare frågan varför den här sidan i Kalevala inte kritiskt har lyfts upp i offentligheten. Svaret är att de delar av eposet som är välkända och som även läses i skolan är de dramatiska partierna som berättar om hjältarnas öden och äventyr. Det är få som orkar traggla sig igenom de sånger som inte på något sätt för handlingen framåt.

Visst finns det också starka kvinnogestalter i Kalevala på motsvarande sätt som i Bibeln, dess patriarkala grundton till trots, finns enstaka porträtt av modiga och företagsamma kvinnor. Inom Bibeln sker det också en tydlig rörelse mot en mer jämlik syn på mannen och kvinnan, även om underordningen kvarstår.

Vi kommer emellertid inte ifrån att vårt kulturella och religiösa arv bär på ett mörkt stråk som präglas av föreställningen om att mannen bör uppfostra och tukta sin hustru, eftersom hon inte själv alltid förstår vad som är bäst för henne. Kvinnans roll har varit att foga sig efter mannens vilja – det här skulle bruden uttryckligen lova vid vigseln enligt de formulär som användes ännu på 1800-talet. Länge var kroppsaga i äktenskapet och familjen tillåten.

Båda parters frivilliga samtycke var ett centralt argument då kyrkan under medeltiden strävade efter att minska släkternas roll vid ingåendet av äktenskap. Tvångsäktenskap kunde ogiltigförklaras. I äktenskapet skulle däremot kvinnan lyda sin man.

Attityderna har förändrats i jämlik riktning såväl i kyrka som i samhälle, men vissa problem kvarstår. Enligt nuvarande lagstiftning är våld eller hot om våld ett kriterium på våldtäkt. Trots det bör den drabbade parten kunna visa att hen aktivt har försvarat sig, om hen inte har varit medvetslös. Formuleringen är som ett eko från Mose lag, enligt vilken en trolovad kvinna som blir våldtagen bör kunna påvisa att hon har ropat på hjälp – annars skulle hon stenas.

Riksdagens kvinnonätverk har lämnat in en lagmotion om att en person som tvingar till sex utan den andres samtycke gör sig skyldig till våldtäkt. Det här borde enligt min mening vara en självklarhet. Vissa juridiska experter varnar för att brist på samtycke kan bli svårt att leda i bevis, men skyddandet av individens trygghet, självbestämmanderätt och integritet är en av samhällets viktigaste uppgifter.

Björn Vikström ar tidigare biskop i Borgå stift och är nu universitetslärare vid Åbo Akademi.