Vågorna bär från 1700-tal till nutid på Borgå museum

ÅNGTRAFIK. Ångfartygstrafiken var på topp vid sekelskiftet 1800–1900, då fartygen stod för trafiken mellan städerna. Även skärgårdens person- och frakttrafik sköttes med ångfartyg, bland annat kunde man kliva på s/s J.L Runeberg. Bild:

Borgå museum satsar i höst på en utställning om traditionell sjöfart i Borgå. Vågorna bär heter helheten som tar avstamp i 1700-talet och rullar ända fram till våra dagar.

Sjöfarten har traditionellt sett varit en viktig näring i Borgåtrakten och de signalerar också omfattning på Borgå museums nya utställning Vågorna bär. Expon öppnar i september och breder ut sig i museets utställningslokaler kring Gamla rådhustorget: det handlar om sjöfart både i stadsmuseet i rådhuset och i Holmska gården.

Vågorna bär leder besökaren från strandbodarna söderut längs ån till båtvarv, skeppsvarv och hamnar. Därifrån fortsätter färden till yttre skärgården och dröjer sig kvar vid fyrar och förlista skepp. Fotografier, föremål och konstverk presenterar segelfartyg och motordrivna farkoster i våra skyddade kustvatten, men tar också besökaren med ut på oceanernas böljor.

Borgå museums utställning om traditionell sjöfart i Borgå från 1700-talet till våra dagar.

Öppnar den 4 september 2020 i Gamla rådhuset och i Holmska gården och håller på till den 31 januari 2021.

Museerna har varit stängda sedan mitten av mars och öppnas igen tisdagen den 2 juni (stängt 5 juni).

Museerna är öppna juni-augusti ti-lö kl. 10-16 och är stängda på grund av hygieniska skäl sö-må.

Starten går på 1700-talet, en tid då Borgåborna fick direktkontakt med utländska städer. På sina resor nådde de stora segelfartygen Medelhavet, medan mindre skutor rörde sig längs kusten och i skärgården. Handelsmännen i Borgå ägde som mest tiotals fartyg.

Under 1800-talet var trafiken livlig i Haiko djuphamn. Samtidigt kunde där ligga tjugo-trettio segelfartyg för ankar, och i Borgå museums samlingar finns ett tiotal skeppsmålningar som minne från den här tiden.

Ångbåtstrafik och båtvarv

Ångfartygstrafiken var på topp vid sekelskiftet 1800–1900, då fartygen stod för trafiken mellan städerna. Även skärgårdens person- och frakttrafik sköttes med ångfartyg. Senare gav ångfartygen vika för de allt vanligare motorbåtarna.

Skärgårdsborna var helt beroende av sina praktiska båtar, som de ofta byggde själva eller beställde av lokala båtvarv. I flera hundra år byggdes också stora fartyg i de egna varven. Borgå är fortfarande känd för sina båtvarv.

Myntet baksida låg i att havet krävde sina offer. Sjöfarna återvände inte alltid till hemmahamnen.

Fartygen har också under alla tider fört med sig "fripassagerare": Bland handelsvarorna och i barlasten kan främmande djur- och växtarter finnas gömda. De främmande arterna kan vara invasiva och spela ut inhemska arter. Ett ännu större hot som fartygen för med sig är hotet om oljeutsläpp.

Vågorna bär visas på Holmska gården och i Gamla rådhuset i Borgå den 4 september 2020 till den 31 januari 2021.