Vägbelysning fall för domstolen

SÄKERHET. Är det vägavsnitt på Kabbölevägen eller Isnäsvägen som ska få belysning? Bild: Niklas Tallqvist

Helsingfors förvaltningsdomstol får avgöra om tekniska nämnden i Lovisa gjorde fel när man förkastade en begäran att ompröva ett tidigare beslut om vägbelysning.

I mars beslutade tekniska nämnden att vägbelysning byggs på Kabbölevägen från Havsvägens korsning i riktning mot skärgårdsmuseet på en 1,5 kilometer lång sträcka. Det ursprungliga förslaget var att Isnäsvägen får vägbelysning på en lika lång sträcka, men förslaget ändrades under mötet.

Tekniska nämnden menar att det livliga fritidscentret och företagsverksamheten på vid Kabbölevägen motiverar varför det vägavsnittet ska få belysning i stället för Isnäsvägen.

Kommuninvånare begärde att nämnden omprövar beslutet men begäran förkastades.

Ändringen av vilken vägsträcka som får belysning strider mot stadsfullmäktiges avsikt att bygga vägbelysning där det största behovet finns, anses det i kravet om en omprövning.

Mer läsning