Vad unga behöver

Snart är det dags för skolstart under pandemi nummer 2.

För många innebär det en ny skola, ny studieplats, ny studieort eller en fortsättning på studier eller skola som inletts eller till stor del levts under pandemin. För någon är höstens början mera tung...