Vad gör vi med julen?

Jultiden kan i bästa fall skänka oss något av vår tids största bristvaror – tid för och med varandra.

"Är det här vi ska vara, vi som är kristna och tror på Gud?" Den lilla linluggen på första klass verkar ha koll på sin tillvaro när jag besöker en av bygdens skolor. Dessa har i år fått nya direktiv n...