Vad är du villig att lämna bort? Borgåbördig forskare speglar konsumtion mot klimat

Borgåbördiga Tina Nyfors doktorsavhandling tar avstamp i konceptet ekotillräcklighet. Bild: Cata Portin

Konceptet ekotillräcklighet ställer frågan vad som är tillräckligt för ett bra liv. I den frågan hoppas många att lösningen på klimatkrisen ska hittas. Begreppet är nu föremål för en doktorsavhandling.

Enstaka ord kan dölja komplicerade koncept.Ta till exempel ordet ekotillräcklighet – ett begrepp som sannolikt är obekant för de flesta och som på engelska heter ecological sufficiency. Begreppet, ell...