Vaccinering och rådgivning utökas i Borgå – THL noterar att färre barn vaccinerats i år

MER RÅDGIVNING. Hittills har rådgivningen i Borgå prioriterat de små barnen upp till ett år gamla. De äldre har fått vänta också med obligatoriska vaccineringar. Nu tar de fart igen när hälsovårdare återvänder från coronaarbetet. Bild: Kristoffer Åberg

Jobbet att komma ifatt med de obligatoriska vaccineringarna trappas upp. Rådgivningen har hopp om att alla fyra- och sexåringar ska ha fått sina sprutor senast i sommar.

Det nationella vaccinationsprogrammet har lidit i coronavirusepidemins skugga. Institutet för hälsa- och välfärd, som håller hela virusbekämpningen i sin hand, noterar nu med bekymmer att betydligt fl...