Vaccinationskön rör på sig, men intygen saknas

Kommunerna får fler vaccindoser för varje vecka. Däremot finns det ingen automatik när det gäller vaccinationsintyg. Bild: Kristoffer Åberg

Först senare i vår blir det möjligt att automatiskt få intyg på att man är vaccinerad mot covid-19. Det patientdatasystem som används i Borgå klarar ännu inte av att flytta över uppgifterna om coronavaccinering till Kanta.

Nu när coronavaccineringen har kommit i gång på allvar finns det många som undrar varför man inte automatiskt får ett intyg på att man är vaccinerad. – Varför syns det inte på Kanta att man fått vacci...