Vaccinationerna för friska 50–54-åringar börjar

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Från och med onsdagen den 28 april kommer friska personer födda åren 1967–1971 i Borgå att vaccineras.

Vaccinet är i det här skedet Pfizer Biontech. Vaccinationerna ges i Konstfabriken.

Tidsbeställningen öppnas måndagen den 26 april klockan 10. Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på coronavaccinbokning.fi.

Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000.

Vaccinationstider finns också hela tiden för de ålders- och riskgrupper som påbörjats tidigare.

Här informerar Borgå stad om coronavaccinering.