UV-desificering ger renare åvatten

AVLOPPSVATTEN. Här rinner avloppsvatten från Lahtis ut i Borgå å år 2013. Då var vattnet ännu inte UV-desificerat. Bild: JOREPUUSA

Borgå å har blivit märkbart renare efter att Lahtis stad började rena sitt avloppsvatten med UV-strålning.

Sedan 2015 har avloppsvattnet från reningsverken i Lahtis renats med UV-strålning innan det släpps ut i Borgå å. 2017 inleddes UV-reningen i Nastola, som är granne i öst till Lahtis.

Vatten- och luftvårdsföreningen för Östra Nyland och Borgå å har åren 2016 till 2018 undersökt hur UV-desinficeringen påverkar vattenkvaliteten och resultatet är mycket positivt. Borgå ås vattenkvalitet har förbättrats märkbart.

INVIGNING. UV-desinficeringsanläggningen i Lahtis invigdes 2015. Arkivbild. Bild: Paula Nikula

UV-desinficeringen gör så att de koliforma bakterierna förlorar sin förmåga att föröka sig och förmågan att infektera djur och människor som kommer i kontakt med bakterierna.

I de tre reningsverken, i Kariniemi, Ali-Juhakkala och Nastola behandlas sammanlagt 12,8 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år.

När reningsanläggningen i Lahtis invigdes 2015 hävdade ändå Lahti Aquas verkställande direktör Martti Lipponen att effekten på Borgå å inte kan bli så stor eftersom vattenverket i Lahtis under hela 2000-talet hade stått för bara 8 procent av det totala kväveutsläppet till Borgå å och för mindre än 5 procent av fosforutsläppet.

Mer läsning