Uusimaas nya chefredaktör kommer med 20 års erfarenhet

CHEF. Marko Enberg tar över som chefredaktör på tidningen Uusimaa. Bild: Max Nyberg

Lokaltidningen Uusimaa får ny chefredaktör när Anne Lahnajärvi byter publikation efter tre år. Marko Enberg tar över och byter därmed jobb inom samma tidning.

Tjugo år. Så länge har Marko Enberg hunnit jobba på den finskspråkiga lokaltidningen i Borgå. Efter påsk blir det dags att ta på sig nytt ansvar när chefredaktörskapet övergår till Enberg. Det har varit en resa från sportredaktör till nyhetschef och nu chefredaktör.

– Jag har sett allt inom det redaktionella, och vet vad som väntar mig. Men nog måste jag fundera efter innan jag tackade ja, det är en stor roll, säger Enberg inför sin nya position.

Han tillfrågades till positionen, även om han också sökte den precis som alla andra. Det var inte ett självklart val att göra bytet, men till syvende och sist var valet inte svårt.

– Jag känner staden, och jag känner redaktionen. Jag vet vilken potential här finns.

Enberg tar över när tidningen uppger sig se samma positiva tecken som en stor del av lokaltidningsbranschen börjat notera: upplagorna börjar försiktigt öka. Enberg ser också det som många andra branschkännare påpekar – lokalnyheter har en helt annan position än riks- och världsnyheter. Det finns ett överväldigande utbud av nyheter från stora världen, medan lokalnyheter är en nischad produkt.

– Det går åt rätt håll, och det verkar helt klart att lokaltidningar har alla möjligheter till framgång. Framtidstron är helt annorlunda numera, efter att det så länge varit tal om att papperstidningen dör ut. Det har varit tal om det i 20 år, och här är vi ännu.

Enberg börjar på sin post den 22 april, och några större förändringar kommer inte att äga rum. Det största är en uppfräschning av papperstidningens layout.

– Det händer ännu före sommaren. Därefter fortsätter vi jobba med lokala nyheter, alltså det som folk läser.

I och med bytet tar tidningen också in en ny nyhetschef. Eero Pulkkinen kommer från A-lehdet och tar över Enbergs tidigare position den 15 april.

Börjar jobba som Uusimaas chefredaktör den 22 april.

46 år, har fru och tre döttrar. Bor i Askola.

Tidningen Uusimaas redaktion består av 14 personer.