Utspridd undervisning för högstadiets elever

VÄDRAS OCH STÄDAS. I Lovisa undervisas många elever hemma eller i andra skolor när svenska högstadiet och gymnasiet städas och fixas. Bild: Lasse Lehtinen

Lärarna cirkulerar mellan fem platser i staden. Evakueringen fortsätter åtminstone nästa vecka.

Undervisningen för tolv klasser i Lovisanejdens högstadium flyttades från och med fredagen till Generalshagens skola, Harjurinteen koulu, Medborgarinstitutet och yrkesinstitutet Amisto. Arrangemangen gäller fram till påsk.

Eleverna flyttar klassvis till ersättande lokaler och lärarna cirkulerar från lokal till lokal. Ett tiotal av högstadiets elever är för tillfället i hemundervisning.

Några klasser jobbar tills vidare kvar i högstadiet, i klassrum där man inte haft problem med inomhusluften.

Förra veckan tvingades flera elever uppsöka läkarvård efter att de drabbats av astmaanfall på grund av den dåliga inomhusluften i högstadiet och Lovisa gymnasium. Hälsovården följer med elevernas och personalens symtom kontinuerligt.

– Efter förra veckan har inga fler elever fått symtom, säger högstadiets rektor Jouni Piippo.

Stängt på grund av städning

Allt praktiskt kring arrangemangen att flytta undervisningen har fungerat väldigt smidigt säger Piippo, som senaste veckan inte har hunnit med mycket annat än att organisera undervisningen.

– Allt har gått lugnt till, och eleverna tycker i själva verket att det är lite spännande. För lärarna är det förstås ett ganska jobbigt pussel att röra sig mellan de olika skolorna. Alla har inte bil heller.

Lovisa Gymnasium har varit stängd torsdag och fredag för en effektiv städning av skolbyggnaden. Eleverna har studerat självständigt hemma. Eleverna torde kunna återvända till skolan på måndag.

Linoleummattorna i gymnasiet har nämnts som en orsak till den dåliga inomhusluften där. Golvmaterialet förnyas i början av april och ska vara klart i början av juni.

Städningen som gjorts den här veckan fortsätter i båda skolbyggnaderna under våren. Mätningarna och regleringarna av ventilationssystemet i högstadiet blir färdiga senast på söndag.

Stadsstyrelsen i Lovisa kommer att diskutera problemen med skolornas inomhusluft på måndag.