Utrymme att få vara barn

GLÄDJESPRIDARE. Victoria Djupsjöbacka och Chloe Alisa sprider glädje omkring sig i språkbadet. Bild: Erika Lindström

I augusti öppnar ett engelskt språkbadsdaghem i Borgå. Det är ännu möjligt att anmäla sig till höstens grupper, och projektets initiativtagare är entusiastiska.

Kimmi och Jouko Soini är på strålande humör då vi träffar dem i skuggan under rönnarna på gården där daghemmet ligger. De två sprudlande barnen, Chloe Alisa och Victoria Djupsjöbacka, som de har med sig blir genast snäppet blygare då vi plockar fram kameran. Men efter att Kimmi och Jouko Soini grimaserat och hoppat är barnen snart i full fart igen. Glädjen är stor.

– Allting började med att vi noterade hur barnen lärde sig engelska fraser de läste i reklam i tidningar, flyers och i matvaruaffärer. Då vi undersökte saken närmare visade det sig att nästan varenda reklam i dag innehåller något engelskt ord eller uttryck, säger Kimmi Soini, verksamhetsledare för Porvoo English Playschool, och visar upp en hel hög med reklam där engelskspråkiga sloganer förekommer.

Paret Soini berättar att detta fenomen är något vi i dagens läge är så vana vid, att vi inte ens lägger märke till det. Men då vi tillsammans studerar tidningsurklippen paret tagit med sig konstaterar vi att det i många reklamer används engelska uttryck.

Jouko Soini berättar att de dels reagerade på hur barnen snappade upp många av fraserna, dels började fundera över hur gamla människor som inte kan engelska klarar sig i dagens värld. Kimmi Soini, som har många års erfarenhet av språkbad och utveckling av småbarnspedagogik, gjorde slag i saken och grundade tillsammans med sin man föreningen Porvoo English Playschool rf. Daghemmet skiljer sig inte nämnvärt från ett vanligt daghem, förutom att man talar engelska.

Det uppstår ofta roliga situationer då barnen försöker imitera nya uttryck de lär sig.

Nyfikenhet

– Barn vill lära sig nya saker. Om man lär sig att spela fotboll eller att spela ett instrument med stor entusiasm, varför skulle man då inte kunna lära sig ett språk som man dessutom kommer ha stor nytta av i framtiden?

Jouko Soini berättar att många av barnen kanske pratar enbart finska eller svenska då de kommer till daghemmet, men att de ofta inom några månader börjar tala engelska. Hemligheten ligger i att koppla samman ord med gester och att ha fasta rutiner under dagen.

– Barnet vet att nu ska vi tvätta händerna eller nu ska vi gå ut, och lär sig då koppla samman det med uttrycket på engelska, förklarar Kimmi Soini.

– Det uppstår ofta roliga situationer då barnen försöker imitera nya uttryck de lär sig, säger Kimmi Soini med ett skratt.

Bra stad

Kimmi Soini berättar att Borgå är en relativt bra stad när det gäller språkbad. Här finns både svenska och finska, och både barn och vuxna är vana vid turister från världens alla hörn. Då barnen hör engelska blir det lättare att ta in språket och börja tala det.

I ett språkbad är kontakten med familjerna mycket viktig, något som även förstärker samhörighetskänslan. Kimmi Soini berättar att daghemmets mål är att se alla barn, och låta dem utvecklas fritt.

– Det absolut viktigaste är att låta barnen vara barn, säger Kimmi Soini.

Anmälningen till höstens dagisgrupper är för närvarande öppen, och mer info finns att hämta på daghemmets hemsidor.

Mer läsning