Utredningstiderna blev aningen kortare

JOBB. Polisens utredningstider har blivit aningen kortare i regionen. Bild: Max Nyberg

Polisens senaste verksamhetsstatistik pekar på inbrott i Borgå och sexualbrott i Sibbo. Den visar också att man aktivt övervakat trafiken på vissa områden.

Utredningstiden för brott har blivit nästan en tredjedel kortare i Borgå och Lovisa. I östra Nyland är Sibbo undantaget, där utredningstiden i stället blivit en tredjedel längre. Siffrorna kan läsas i Östra Nylands polisdistrikts verksamhetsstatistik där man jämför tiden januari-juni år 2017 och 2018.

Kriminalkommissarie Jyri Hiltunen på Borgåpolisen säger att statistiken är lite knepig att tolka, där till exempel vissa enskilda gamla fall som nyligen blivit lösta kan öka markant på utredningstiden. Däremot utgår han ifrån att den senaste tidens insatser har börjat synas i Borgå och Lovisa; polisdistriktet har satsat på en enhet för förhandsutredning med syfte att få ner utredningstiderna.

– Vi har bland annat fokuserat på att fortare lägga ner utredningar som helt klart aldrig leder någonstans. Det påverkar också. Siffran är en fingervisning som påverkas av allt från antalet anmälda brott till arbetsmetoder.

Siffrorna avspeglar också den inbrottsvåg som pågick i regionen under vintern i slutet av 2017 och början av 2018. Antalet anmälda stölder och olaga intrång ökade till exempel från 97 till 140 i Borgå mellan 2017 och 2018. I Lovisa såg man däremot en minskning.

– Det är en siffra som är ganska säker, alltså där polisanmälningarna korrelerar med verkliga brott. Alla märker nog om någon gjort ett inbrott i sitt hem. Siffran korrelerar också med utländska ligor som rör sig i trakterna. Vi har en grupp på huvudpolisstationen som sysslar med allvarlig brottslighet, och de har just nu en utländsk liga som är häktad.

Trafikövervakningen är däremot en siffra som sällan är kopplad till antalet verkliga brott. I stället är statistiken direkt bunden till polisens insatser och resurser – något som avspeglas också i den senaste statistiken som visar en tvåhundraprocentig ökning i antalet markeringar i den automatiska trafikövervakningen i Borgå och en femhundraprocentig ökning i Sibbo.

– Det är endera så att man installerat kameror i "plåtpoliserna", eller så har polisens kamerabil rört sig i trakterna, säger Hiltunen.

I Sibbo syns en tusenprocentig ökning av antalet anmälda sexualbrott – en ökning från 1 till 11 anmälda brott. Av dessa är 5 riktade mot barn. Hiltunen är osäker på vad ökningen beror på.

– Det handlar sannolikt om enstaka misstänkta gärningsmän. Statistiken kan också vara lite missvisande, vi hade till exempel en enda person som misstänktes för fem fall 2017, och den härvan syns inte i siffrorna för det året. Samtidigt ska man minnas att det handlar om polisanmälningar, inte nödvändigtvis fall som polisen faktiskt rett ut eller som lett till domar i tingsrätten.