"Utredningarna om Lundagatans tomt blir klara i tid"

SKA ROS I LAND. Leo Tolonen vid bolaget Kuusikkoaho försäkrar att deras planer för Lundagatans tomt i Borgå kommer att förverkligas. Bild: Kristoffer Åberg

Kuusikkoaho-bolagets grand old man Leo Tolonen försäkrar att bolaget kommer att klara av att i tid leverera alla de utredningar som Borgå stad har krävt. Tiden går ut den första maj.

Borgå stad har beviljat bolaget Kuusikkoaho tilläggstid fram till och med den första maj i år att klargöra vad bolaget egentligen vill och kan göra med Lundagatans ändtomt. I juni 2016 beviljade Borgå...