Utredning om hobbyer för barn föreslås

I slutet av 2016 föreslog Juha Salo (Saml) och 32 andra fullmäktigeledamöter i en motion att Sibbo låter göra en kortfattad kartläggning om 5–16-åriga barns möjligheter till hobbyverksamhet i kommunen.

Resultatet av undersökningen ska enligt initiativtagarna granskas med utgångspunkten att alla barn och unga bör ha möjlighet att utöva minst en hobby.

Hobbyverksamheten kunde ordnas i skolorna med hjälp av lärare eller tredje sektorns aktörer.

Svenska utbildningssektionen behandlar motionen på tisdag. I utbildningschef Hannu Ollikainens beslutsförslag föreslår sektionen för bildningsutskottet att man gör en utredning om hur man kunde utveckla projektet Popup Sibbo. Dessutom vill sektionen utreda hurudan hobbyverksamhet som ordnas i skolorna efter 2020 då projektet tar slut.

Popup Sibbo erbjuder elever i klasserna 1–9 en möjlighet att syssla med konst och kultur i samband med skoldagen. Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet som en del av ett av regeringens spetsprojekt.