Utnyttja hjälpen som finns nära

Vardagen för många är tryggare om de frivilliga kårernas hela kapacitet utnyttjas. Speciellt på glesbygden behövs kårernas närhet.

Utan de frivilliga brandkårernas insatser skulle livet på glesbygden vara betydligt mycket otryggare. Av Finland är 90 procent områden där avtalsbrandkårer står för den första utryckningen. Det berätt...