Utdragna reformer, hot och etisk stress tär på vårdpersonalen

Nästan hälften av de anställda inom social- och hälsovården är oroliga för att inte klara av en ökande arbetsmängd, och en av fyra oroar sig för att arbetet ska upphöra. Bild: Mostphotos

Nästan hälften av de anställda inom social- och hälsovården oroar sig för att inte orka med arbetsmängden, och turerna kring vårdreformen har gjort ont värre. Det visar färska uppgifter från Arbetshälsoinstitutet. Allt färre skulle rekommendera sin arbetsplats för någon annan.

De utdragna försöken att reformera social- och hälsovården tär på personalens välmående, rapporterar Arbetshälsoinstitutet. Två av fem upplever att de inte kan påverka förändringar i arbetet, och en v...