Utbyggnaden av Nickby gård fortfarande öppen

Pia Björkwall och Johan Isaksson frågar (ÖN 24.9) vad kommunstyrelsen i Sibbo egentligen beslöt om.

Kommunstyrelsen fattade inget beslut om själva detaljplanen i fråga om det område Björkwall och Isaksson lyfter upp, Nickby gård. Kommunstyrelsen fattade inte heller något beslut om infrastrukturen i fråga om vägar, tunnlar och broar. Kommunstyrelsen fattade enbart beslut om att ansöka om ett villkorligt förhandsavgörande för infraunderstöd för förverkligandet av området NG8, Nickby gård. Att inte anhålla om stöd kunde anses till och med oansvarsfullt av oss politiker, då det nu finns en möjlighet att få ett bidrag.

Kommunstyrelsen fattade inga beslut om hurdana hus skall byggas på området eller hur många.

Diskussionen under mötet var livlig, delvis kritisk men ändå konstruktiv. Då största delen av kommunstyrelsens medlemmar är nya, vilket vi också är, var det många frågor som behövde besvaras.

Att ansökan skickas in betyder inte att något arbete på området påbörjas. Varken arbete med matargata eller en eventuell banunderfart inleds innan invånarnas röst har hörts, dialogen gåtts och detaljplanen är godkänd av fullmäktige. Först efter dessa skeden kan det eventuella bidraget användas, inte innan. Understödet kan enbart användas för dessa två, en matarväg och en banunderfart. Om, med betoning på om, detaljplanen som godkänns inte har dessa två med i planen, har Sibbo heller inget projektunderstöd att tillgå.

Vi deltog även i diskussionen på Facebook (Sipoon päättäjät ja äänestäjät) i vilken vi klargjorde att vi inte godkänner detaljplanen för NG8 som den ser ut i dagens läge. Det ärendet kommer vi dock att ta ställning till senare, då det inte var ämnet för ärendet under kommunstyrelsens möte.

Utbyggnaden av NG8 väcker mycket tankar och känslor, vilket vi också fick ta del av både före och efter mötet och vi uppskattar den dialog vi kan föra med aktiva invånare i Sibbo. Vi ser gärna att dialogen fortsätter och att vi tillsammans kan skapa ett sådant framtida Sibbo som invånarna vill ha.

Micaela Röman kommunstyrelseledamot (SFP/obunden) Carola Juselius kommunstyrelseledamot (SFP)