Utbrända mammor

Den sociala skam som tyngt en barnlös kvinna genom historien är på väg att försvinna och det är bra.

Finländarna sägs vara världens lyckligaste folk, ett påstående som leder till sällan skådad finländsk munterhet. Nu finns det forskning (som förvisso inte är finländsk) som visar att barnlösa kvinnor...