Utbildning i frivilligarbete

PROMENADKOMPIS. Frivilligarbete med äldre förutsätter deltagande i en kurs eller en separat intervju. Bild: Kristoffer Åberg

I Borgå ordnas det under våren utbildning i frivilligarbete med äldre på både svenska och finska.

– Frivilligarbetet sker alltid utifrån de egna möjligheterna. Det finns många alternativ och vi letar tillsammans upp det bästa sättet för var och en att delta i frivilligarbete för äldre, säger Petra Bärlund-Hämäläinen som koordinerar frivilligt arbete i Borgå.

– Det lönar sig också att ta en titt på tjänsten www.vapaaehtoistyo.fi där en del av frivilligarbetet presenteras. För att kunna vara frivillig för en äldre som bor hemma och till exempel vara promenadkompis förutsätter vi att personen har gått en kurs eller deltagit i en separat intervju.

I Borgå ordnas utbildningar i frivilligarbete under våren både på finska och på svenska. Under kursen behandlas bland annat frivilligarbetets principer, de olika formerna av frivilligarbete samt frivilligarbetarens uppgifter och roll.

Utbildningen är gratis för deltagarna som inte behöver några förhandskunskaper eller tidigare erfarenhet för att delta.

Deltagandet i utbildningen förpliktigar inte heller till att börja frivilligarbeta, även om det är önskvärt.

Det finns plats för 20 deltagare i båda utbildningarna. Kursledare är Maarit Honkinen från Röda Korset och Petra Bärlund-Hämäläinen som representerar Borgå stad.

Anmäla sig kan man göra antingen per telefon till FRK:s journummer vardagar kl. 8–16, tfn 040 757 1236 eller per e-post: maarit.honkinen@gmail.com ÖN

Mer läsning