Utan brunnsvatten på stugan? Läget väntas inte bli bättre förrän i höst

VÄRMEBÖLJA. Brunnarna börjar sina i värmen. Bild: Pixabay

Det är lågt grundvatten i västra och södra Finland just nu. Värmeböljan som väntas hålla i sig de närmaste veckorna kommer att försämra läget ytterligare.

Grundvattennivån är lägre än normalt just nu i västra Finland, södra Finland, norra Savolax och Tavastland, enligt Finlands miljöcentral. På vissa håll är grundvattennivån till och med mycket lägre än normalt. Enligt den prognos som Finlands miljöcentral ger ut förväntas situationen bli ännu värre i samma områden den närmaste veckan på grund av värmeböljan. Läget blir inte heller bättre förrän på hösten.

– När jordmånen är väldigt torr kan den inte suga upp regn lika bra. Även om det skulle komma flera regnskurar i sommar skulle det inte ha någon egentlig påverkan på grundvattennivån, säger Bertel Vehiläinen, som är ledande hydrolog på Finlands miljöcentral (SYKE).

Läget är ändå inte lika kritiskt i sommar som det var i fjol somras. På vissa ställen i Lappland är grundvattennivån högre än i normalt i år.

– Jag har i ännu inte sett rapporter i medier den här sommaren om brunnar som har sinat, säger Vehiläinen.

Den exceptionellt torra sommaren i fjol kan också ha en viss påverkan på grundvattennivån i år.

Klimatförändringen kan förvärra situationen

Somrar med låga grundvattennivåer väntas bli allt vanligare i framtiden.

– Somrarna har blivit mellan en halv månad till en månad längre sedan 60- och 70-talet på grund av klimatförändringarna. Det här gör att grundvattnet hinner avdunsta i högre grad än tidigare, säger Bertel Vehiläinen.

En karta över grundvattennivån finns på webbplatsen ymparisto.fi

Mer läsning