Ut med er, politiker och lyssna!

En intressant och aningen överraskande debatt uppstod för att Borgåfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander (SFP) ville följa med hemvårdens arbete. Det frågas exempelvis om beslutsfattare har rätt att "tränga sig in" i klienternas hem.