Usel personalpolitik i Lovisa

I en bransch där skillnaderna i lön är minimala kan en god personalpolitik och fungerande förvaltning också på sommaren vara den avgörande faktorn när det gäller att rekrytera lärare.

Östnyland (30.8) berättar att sena rekryteringsprocesser prickas i Lovisa. Finlands svenska lärarförbund har tidigare påmint och påminner igen om att lärare som utför ett helt årsarbete också ska få en hel årslön.

I detta fall medger Kirsi Kinnunen, direktör för centralen för bildning och välfärd att tidtabellen för rekryteringsprocessen varit alltför snäv redan på förhand. Lovisa stad har haft de rätta intentionerna då det ur annonsen framgått att tjänsteförhållandet inleds den 1 augusti. De goda intentionerna väger ändå lätt för den eller de lärare som drabbas. Dåligt planerade rekryteringsprocesser och tjänstemän som inte är på jobbet för att fatta nödvändiga anställningsbeslut i början av augusti ska inte drabba nyanställda lärare.

Vem betalar för misstagen? Lärarna förstås, vars anställning helt utan orsak i stället inleds först den 12 augusti och det stick i stäv med stadens ursprungliga intention. Staden, och beslutsfattarna i nämnden för bildning och fostran, hade alla möjligheter att åtminstone kompromissa och anställa från den 6 augusti och inte låta enskilda lärare betala för stadens misstag. I en bransch där skillnaderna i lön är minimala kan en god personalpolitik och fungerande förvaltning också på sommaren vara den avgörande faktorn när det gäller att rekrytera lärare.

Jens Mattfolk, ombudsman, Finlands svenska lärarförbund FSL

Mer läsning