Uruselt vägskick märks i verkstäderna

VANLIGA FEL. Peter Lustig kämpar med stötdämparna som är hårt utsatta på dåliga vägar. Bild: Kristoffer Åberg

Gropiga vägar ger skador på fjädringar och lager, däck och vindrutor. Men bilisten ska räkna med att själv bära ansvaret för skador på bilen.

Vid Porvoon Raskas-Osa Oy ser man följderna av att gator och vägar är dåligt underhållna.

– Många bilar får slitage på fjädringen och styranordningar och det är inte ovanligt att däck gått helt sönder, konstaterar verkstadschef Tony Tojkander.

Går däcket helt sönder så stannar färden ofta där för nya bilar. Alla har nämligen inte reservdäck, utan tanken är att man ska klara av punkteringar med hjälp av en lagningssats som täpper till läckagen.

Smällar i groparna kan vara förrädiska då följderna inte alltid går att upptäcka genast. Det vanliga är att föraren märker att bilen skakar eller att nya, konstiga ljud uppstått, vilket vanligen är tecken på att fälgen skadats och att däcket är ur balans.

– Men vi får också in bilar som har direkta skador på bilens ram och chassi, och då har det smällt ordentligt.

Tony Tojkander konstaterar att det vanligaste är att gropar i vägen åtgärdas med en beckmassa, men att det fungerar enbart en kort tid.

– Speciellt då tjälen går ur jorden och vattenmassor samlas så växer gropen på nytt och följden är att vi får stenskott på plåtar och vindrutor. Bäckmassorna är dessutom farliga för motorcyklisterna eftersom den gör vägytan hal.

Men vi får också in bilar som har direkta skador på bilens ram och chassi, och då har det smällt ordentligt.

Svårt få ersättningar

Gator och vägar är i uruselt skick och bilisterna får se upp för plötsliga gropar. Om det ändå går så att man kör in i en grop och bilen får skador, återstår att ta reda på vem som ansvarar för just det vägstycket.

Om varningsskyltar funnits ersätts inte skador, och i övriga fall måste bilisten kunna visa att man kört varsamt och att skadan uppstått på grund av att de ansvariga underlåtit att underhålla vägen. Har det varit allmänt känt att en väg är i dåligt skick, så betalas inga ersättningar.

Årligen får NTM-centralerna in sammanlagt dryga tusen ansökningar och enbart omkring en fjärdedel får ersättningar. Ersättningspolicyn är stram och principen är att bilisten själv ska kunna påvisa att underhållet vanskötts eller gjorts felaktigt.

Vill man kräva ut ersättning så är rådet att man noggrant ska dokumentera omfattningen på skadan med till exempel ett foto, var och när skadan skedde samt vilka kostnader den medfört. Sedan får man räkna med att vänta omkring fem månader på svar.

Vägverket (Destia) ansvarar för statliga vägar.

Städer och kommuner ansvarar för gator och vägar inom kommunen.

Fastigheterna ansvarar för trottoarer och infarter till fastigheten.

I Borgå stad tas anmälningar emot av stadens gatubyggmästare, Kompassen och stadens telefonväxel.

I brådskande gatuärenden kontaktas Räddningsverket i Östra Nyland tfn 020 1111 400.

Vem ska man kontakta?

På Borgå stads hemsida finns en karta över vilka vägar som Trafikverket ansvarar för och vilka staden underhåller. Här finns även uppgifter på vart man ska ringa om vägen kräver omedelbara åtgärder.

Trafikverket tar emot anmälningar via sin telefonjour dygnet runt, men man kan också välja att fylla i en responsblankett på nätet. De uppgifter som Trafikverket tar emot skickas vid behov även vidare till andra myndigheter.

Då det gäller Borgå stads gator så kan anmälan göras via e-post, via Kompassen eller direkt till stadens gatumästare. I brådskande gatuärenden kan man dygnet runt kontakta Räddningsverket i Östra Nyland. Då gäller det problem som kan innebära direkt fara för de som rör sig på vägen, som till exempel träd som fallit över vägen och likande.

Mer läsning