Uppmuntrande framtidsvision

Sibbos utvecklingsdirektör Pirjo Sirén skisserar under rubriken "Mot en lysande framtid!" i Sipoon Sanomat (9.9) en uppmuntrande framtidsvision. Några veckor har gått, men jag blir fortfarande glad av att läsa följande citat (min övers.): "År 2060 har Sibbo både dragningskraft och mångfald. Våra tiotals byar utgör fortfarande en viktig del av vår identitet. Vi har med hjälp av delgeneralplaner skött om deras utveckling, tillåtit ett kontrollerat tilläggsbyggande som förtätat bycentra".

De här byarna utgör det mesta av hela Sibbo samtidigt som de ligger mycket nära landets huvudstad. Härigenom har de stor utvecklingspotential både för boende och ett allt mångsidigare näringsliv. På landsbygden har man undvikit att separera samhällsfunktionerna, man bor och arbetar på samma ställe. Tjänsteproduktion utan miljöskador kan med framgång kombineras med det lantliga landskapets oinskränkta dominans. Vi kan i delgeneralplanerna öka näringslivets frihetsgrader och på det sättet lyfta landsbygden från förtvining till en positiv spiral. Vi kan i Sibbo visa att samhället kan byggas genom att undvika det gångna århundradets misstag, om något en lysande framtid.

Gustav Tallqvist Söderkulla

Mer läsning