Uppmärksamma boendeform vid val av husdjur

Bild: Kristoffer Åberg

Trots att husdjur som utgångspunkt är tillåtna i husbolag bör konstateras att boendeformen bör uppmärksammas eftersom alla husdjur inte lämpar sig för alla boendeformer.

Husdjur och deras välmående är i oktober aktuella då det årligen just i oktober anordnas temaveckan Djurens vecka. Tanken med Djurens vecka är att dela kunskap eftersom kunskap är grunden för befrämja...