Upphandling måste göras om

LÄKARVÅRD. Borgå stad köper in läkartjänster för alla äldre personer som får hemvård eller vårdas på servicehem eller vårdavdelning. Bild: Leif Weckström

Borgå stad måste förlänga avtalet med Doctagon.

Borgå stad har bett om offerter på läkarvården för äldre som får hemvård eller som vårdas på servicehem eller vårdavdelning. Bolaget Doctagon har skött den här tjänsten under de senaste åren och avtalet med dem går ut vid årsskiftet.

Nu måste avtalet med Doctagon förlängas eftersom det har visat sig att de företag som har lämnat in offerter på läkartjänsterna har uppfattat en del av frågorna i upphandlingsdokumenten på olika sätt. Anbuden går därför inte att jämföra med varandra.

Nu måste upphandlingen göras om, med snabb tidtabell. Målet är att social- och hälsovårdsnämnden i Borgå ska kunna ta ett avgörande i frågan vid decembermötet. Efter det följer ännu en besvärstid och beroende på om någon lämnar in besvär mot beslutet tar behandlingen naturligtvis ännu längre tid.