Unikt projekt ger unga chans på kultur

FÖRVÄNTANSFULLA. Lyceiparkens åttor på uppdrag nummer två, det vill säga som konsttestare på Svenska Teatern. På bilden Glenn Johansson (med fötterna på räcket), Alva Korhonen (i grå mössa) och Jessica Saari (bakom Alva) samt i raden bakom, Wilhelm Sjöblom. Bild: Cata Portin

Kräsen, kritisk, njutare eller slukare? Det har närmare 60 000 åttondeklassare fått ta reda på under höstens lopp inom ramen för projektet Konsttestarna.

Världens största konstrecension pågår just nu i högstadier runtom i landet. Sedan Konsttestarna körde i gång i september har över 12 000 recensioner strömmat in på projektets webbplats och antalet ökar för varje dag – i takt med fler och fler åttondeklassare åker på konstexkursion.

– Alla ungdomar deltar i en konstexkursion i det egna landskapet och åker till ett besöksmål av nationell betydelse, säger projektkoordinator Anu-Maarit Moilanen från Förbundet för barnkultur i Finland.

I veckan besökte åttondeklassarna från Strömborgska skolan i Borgå och Kungsvägens skola i Sibbo Wasa teater, medan drygt hundra åttor från Lyceiparkens skola, åttio åttor från Lovisanejdens högstadium och en handfull språkbadselever från Albert Efelfeltin koulu såg Ingvar – en möbelsaga redan i september.

Projektet har som mål att låta de ungas röst höras och tröskeln för att tycka till om konstupplevelserna har gjorts så låg som möjligt. Åttorna får agera kritiker inom ramen för en webbaserad applikation där informationen uppdateras i realtid: ribban för att tycka till om pjäser, konstutställningar och konserter har med andra ord gjorts föredömligt låg.

Alla ungdomar deltar i en konstexkursion i det egna landskapet och åker till ett besöksmål av nationell betydelse.

Stjärnbetyg

På Konsttestarnas webbplats kan man följa med hur de unga konstkritikernas stjärnbetyg och kommentarer droppar in. Just nu ligger medelbetyget på konstupplevelserna på 3,3 stjärnor, det vill säga ett helt okej betyg också med en sträng konstkritikers mått mätt.

Till sin hjälp har eleverna dessutom en ordlista ur vilken de väljer de ord som bäst beskriver tankarna och känslorna som ett visst verk väckte hos dem. Hela 18 procent har upplevt konsten som konstig medan glädjen väckts hos 23 procent av konsttestarna.

Den tydliga och läckert upplagda webbplatsen fungerar säkert lockande för åttorna – de kan enkelt jämföra sina åsikter med andras – men ger också vuxna en chans att kika in i ungdomarnas värld. Till exempel visar det sig att i snitt lika många tyckte att de blev på bättre respektive sämre humör efter konstupplevelsen.

Så här långt har lärarresponsen på Konsttestarna varit övervägande positiv säger Anu-Maarit Moilanen. I många skolor, speciellt på landsbygden, har projektet gjort det möjligt att bjuda eleverna både på konstupplevelser och på en resa till Helsingfors – något om inte annars hade varit möjligt.

Långresa

– Jag hoppas att resan varit en del av upplevelsen och att lärarna har lyckats skapa en atmosfär av förväntan hos eleverna. Längst väg till konstupplevelserna har åttondeklassarna från Lappland, säger Juulia Salonen, koordinator för Konsttestarna i Östnyland.

DUBBELT UPP. Cirka åttio åttor från Lovisanejdens högstadium, däribland fr.v. Emilia Ahlfors, Nico Dahlström i röd tröja, Milla Vaarimo i svart, Kevin Carlsson sittande i mitten och Robin Kärkkäinen längst till höger, har sett musikalen Ingvar! på Wasa Teater och Landet på Svenska Teatern. Vad de tyckte om konstupplevelserna kan man läsa ut av recensionerna på konsttestarnas webbplats. Bild: Cata Portin

För de svenskspråkiga åttondeklassarna i Sibbo, Borgå och Lovisa, har de långa resorna upp till Vasa – turochretur på en dag – lyckats bra, men de har varit tuffa. Åtminstone Vera Örså från Lyceiparkens skola tyckte att den långa resan, där en del elever hade väckning så tidigt som 4.30 på morgonen, inverkade på orken i teatersalongen.

– Jag var så trött att jag inte riktigt orkade koncentrera mig på pjäsen efter pausen, säger hon. Samtidigt tycker jag att det är jättefint att bli bjuden på en kulturell upplevelse och också att få besöka en ny stad. Jag tror inte att jag skulle åka till Vasa bara annars.

På det stora hela var upplevelsen positiv menar Helena Björk, bildkonstlärare i Lyceiparkens skola – många av eleverna tyckte bland annat att det var roligt att få åka tåg.

– Jag tyckte att Vasaresan var rolig, det var mysigt att sitta och umgås på tåget och pjäsen var ganska kort, säger Anna Ruohtula.

Det var jättefint att bli bjuden på en kulturell upplevelse och också att få besöka en ny stad.

Två gånger teater

Lypaåttorna och åttorna från Lovisanejdens högstadium har också hunnit med ett se Landet på Svenska teatern och då infinner sig frågan varför eleverna erbjudits två exkursioner med samma konstform som mål. Det undrar också Helena Björk.

– Som bildkonstlärare hade jag gärna sett att det ena konstbesöket hade gått till exempel till Kiasma. Nu blev det två teaterupplevelser, säger Helena Björk men tillägger:

– Den ena pjäsen var en lättillgänglig musikal och den andra pjäsen mera experimentell teater, och det var i och för sig positivt att upplevelserna var olika.

Enligt Juulia Salonen hade man hoppats kunna erbjuda eleverna två olika konstupplevelser, men under Konsttestarnas första år var det inte möjligt att genomföra. Salonen tillägger att teatern som konstform har ett starkt fotfäste i Svenskfinland och att teatern därför är en viktig del av projektet. Det handlar också om att de svenskspråkiga teatrarna har varit aktiva och hakat på Konsttestarna.

TEATERCHANS. Pjäsen Landet på Svenska teatern delade åttornas åsikter, en del gillade drömspelet och dess krävande kronologi, andra föredrog musikalen Ingvar på Wasa Teater, som bjöd på den andra konsttestarupplevelsen. Bild: Cata Portin

Väcker känslor

Hon vill i stället lyfta fram konstupplevelsen som en central poäng.

– Konst får och ska väcka lite olika känslor, säger hon och tar en pjäs som exempel. Upplevelsen behöver inte vara rolig, den kan också vara underlig eller svår, meningen är trots allt att verket ska väcka känslor.

Det var precis vad Landet gjord: många elever upplevde föreställningen som väldigt krävande medan andra gillade den skarpt.

– Pjäsen var förvirrande och efteråt sa skådespelarna att det inte var meningen att man skulle fatta någonting, säger Anna Ruohtula som föredrog Vasapjäsen.

Oliver Pischow gillar däremot inte musikaler och föredrog Landet trots att händelserna på scenen inte framfördes i kronologisk ordning. Vera Örså igen tyckte om båda pjäserna men fascinerades speciellt av Svenska Teatern-pjäsen.

– Landet var som ett drömspel där små ledtrådar ströddes ut längs med pjäsens gång och fick en att tänka efter, säger hon.

Konst får och ska väcka lite olika känslor.

Omkringprogram

Under veckorna före teaterbesöken fick Lypaåttorna bekanta sig med pjäserna i förväg, och det ordnades också tilläggsprogram i anslutning till föreställningarna. Efter att åttondeklassarna sett Landet stannade två skådespelare kvar på scenen och berättade bland annat om hur det är att vara skådespelare. Avsikten var att ge eleverna en fördjupad konstupplevelse.

Omkringuppgifterna och tilläggsinformationen uppskattade bland annat Eva Ylänkö från Lypa.

– Det gjorde det lättare att förstå vad som utspelade sig på scenen.

Ylänkö gillade bägge pjäserna och tyckte att skådespelarna såväl på Vasa- som på Helsingforsscenen gjorde ett bra jobb. Landet drog ändå det länge strået.

– Allting behöver inte alltid bara begripligt och man behöver inte alltid förstå allting direkt, det tycker jag är en bra lärdom, påpekar åttornas lärare Helena Björk.

Efter teaterbesöken gjordes även en uppföljning i klasserna och Björk konstaterar att projektet Konsttestarna krävt en hel del satsningar också från skolhåll. Därför hoppas hon inför nästa år få veta vilka två besök som gäller i god tid, och på det sättet kunna sy in projektet i undervisningen utan att rucka alltför mycket på läroplanen.

FÖR ÅTTORNA. Under tre läsår bjuder Konsttestarna in alla åttor i hela Finland på två konstbesök. De svenskspråkiga åttorna i Östnylands bjöds på två teaterupplevelser. Bild: Cata Portin

Blivande teaterbesökare?

Det återstår att se om de svenskspråkiga åttorna från Östnyland blir ivriga teaterbesökare i framtiden eller inte. På Konsttestarnas webbplats flaggar 35 procent av eleverna för ett "kanske", 19 procent för ett "om jag måste" medan 11 procent absolut vill gå på teater igen.

– Jag brukar inte gå på teater så ofta, säger Oliver Pischow. Jag är inte särskilt intresserad. Konsttesterna var nog en någorlunda kiva grej. Det är bättre än ingenting att få bli bjuden på teater.

– Jag vill se mera teater och kommer att önska mig teaterbiljetter till exempel till födelsedagspresent, säger Vera Örså.

Många östnyländska högstadieelever har fortfarande en konsttestarupplevelse framför sig. Till exempel ska Lovisaåttorna från Harjurinteen koulus gå på opera i Helsingfors och Askolan koulus åttor ska åka till Tammerfors och uppleva en konsertkväll med en symfoniorkester.

Målet är att under Konsttestarnas andra år öppna upp för flera möjligheter, det vill säga för blivande åttondeklassare att uppleva två olika konstformer inom ramen för projektet. Här gäller det också för skolorna att vara aktiva: ansökningar för ett andra läsår med konsttestarna ska lämnas in i månadsskiftet januari-februari.

På adressen www.konsttestarna.fi kan vem som helst följa med vad åttondeklassarna levererar för konstkritik.

Projektet ger alla Finlands åttondeklassare möjlighet att uppleva och utvärdera konstevenemang, till exempel opera, teater eller konstutställning.

Tanken är att alla ska ha chansen till konstupplevelser oberoende av modersmål, eventuellt funktionshinder eller hemort.

180 000

unga konsttestare beräknas delta i det treåriga projektet som pågår 2017–2019.

99

procent av alla åttor, alltså 59 000 elever eller 3 300 klasser, deltar i projektet. Det innebär att nästan alla åttondeklassare i Finland, deltar i projektet Konsttestarna under det första läsåret.

130 000

besök vid olika konstevenemang görs under det första läsåret.

55

kulturinstitutioner bjuder konsttestarna på kulturupplevelser.

15–20

miljoner euro är budgeten för Konsttestarna. Det är Suomen Kulttuurirahasto i samarbete med Svenska kulturfonden som finansierar projektet som koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Mer läsning