Unikt arrangemang ska lösa "stenknuten" kring Jontas idrottspark

Ilari Myllyvirta anser att det är en bra sak för kommunen, markägaren och allmänheten om Jontas idrottspark blir verklighet. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Projektet med att åstadkomma en idrottspark i Hangelby har pågått i över tio år. Nu är det meningen att kommunen hjälper markägaren med planeringsarbetet.

Detaljplanen för Jontas idrottspark vann laga kraft i slutet av februari i fjol och det berörda markområdet i Hangelby har arrenderats till företaget Sportpark Oy med ett långvarigt avtal. Företaget h...