Unik plats för turism, kultur och boende – trio gör plan för stationsområdet

MED GOTT MOD. Harri Kokkomäki har inte upplevt samarbetet med staden som fruktbart hittills men hoppas att det nu blir en ändring. Bild: Kristoffer Åberg

Kyrkliga samfälligheten har inte kunnat utveckla sin mark vid gamla stationsområdet sedan 1981, Harri Kokkomäkis planer för sina ägor har stött på patrull sedan 2006. Området väster om ån har saknat en plan, men nu agerar staden och inkluderar de andra markägarna.

Hade Harri Kokkomäki fått det som han ville för redan flera år sedan skulle det finnas ett bryggeri och ett destilleri i det stora lokstallet från 1800-talet och det mindre skulle inhysa en restaurang...