Unik konstform piggar upp Drottninggatan i Lovisa

Asfalten är en ny yta för Senni Koskenvesa som tidigare främst sysslat med väggmålningar. Bild: Peik Henrichson

Konstnären Senni Koskenvesa och Lovisas outtröttliga kulturdynamo Maria Schulgin håller just nu på att blåsa nytt liv i trottoaren på Drottninggatan. Något liknande påträffar man inte i någon annan finsk stad.

Maria Schulgin har valt ut närapå 60 aforismer av vilka hälften är finskspråkiga och hälften svenskspråkiga. Urvalet är lyckat ur många perspektiv: Aforismerna ska vara tankeväckande, lätt tillg...