Ungdomsishallen stängs – taket är en risk

Bild: Arkiv

Ungdomshallen i Kokon stängs genast. Det finns risk för att takkonstruktionen på träningshallen i Kokon idrottscentrum, den så kallande Ungdomshallen, inte klarar av att bära tyngden från snö.

– Det är inte möjligt att garantera säkerheten för användarna av Ungdomsishallen vintertid, varför man inte har något annat alternativ än att stänga byggnaden och försöka reparera den så snart som möjligt, konstaterar lokalitetsdirektör Börje Boström i ett meddelande.

Lokalitetsledningen i Borgå lät företaget Sweco Rakennetekniikka Oy granska hallens bärande konstruktioner och fogarna i hallens stålkonstruktioner. Takkonstruktion konstaterades vara en risk.

Reparationerna påbörjas så snart som möjligt. Hallen blir knappast klar för att användas under denna vintersäsong.

Idrottstjänsterna startar omedelbart en ny planeringsomgång om användningstiderna i hallar och på konstisbanor med de föreningar, skolor och andra grupper som använder dessa.

Också Aurorahallen repareras

I Aurorahallen finns likadana problem med konstruktionen. Enligt preliminära kalkyler är takets bärighet i Aurorahallen bättre än i Ungdomsishallen men inte tillräcklig för att uppfylla kraven.

Utredningen om Aurorahallen kompletteras ännu. Efter det fattas beslut om när hallen repareras.

Ishallen och Ungdomsishallen används varje vecka av omkring 1 300 motionsintresserade.

– Idrottstjänsterna startar omedelbart en ny planeringsomgång om användningstiderna i hallar och på konstisbanor med de föreningar, skolor och andra grupper som använder dessa. Målet är att finna en lösning som på bästa möjliga sätt tryggar olika gruppers behov under den tid som reparationerna pågår, berättar chefen för idrottstjänster Per Högström.

Också användningen av andra motionslokaler och konstisbanan i centrum påverkas.

Utredningarna gjordes under hösten i år.