Ungdomsfullmäktigeval i Sibbo i december

Kandidatnomineringen i ungdomsfullmäktigevalet pågår fram till den 18 november. Alla 13–20-åriga ungdomar bosatta i Sibbo kan ställa upp som kandidater.

Till ungdomsfullmäktiges uppgifter hör att stödja beslutsfattande som gäller ungdomar, främja uppkomsten av nya idéer, lägga fram motioner för kommunens olika utskott och sektioner samt även, om medlemmarna så önskar, genomföra olika slag av verksamhet.

Ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt vid social- och hälsovårdsutskottets, tekniska utskottets, bildningsutskottets, svenska utbildningssektionens, finska utbildningssektionens och fritidssektionens sammanträden. Dessutom har en representant från ungdomsfullmäktige yttranderätt på kommunfullmäktiges sammanträden.

Ungdomsfullmäktige sammanträder ungefär en gång per månad och dess mandatperiod är 3 år, 2019-2021.

Mer läsning