Ungdomsfullmäktiges röst hörs i stadsfullmäktige

UNGA I FULLMÄKTIGESALEN. På tisdagen fick Borgåbarn- och unga sina röster hörda i fullmäktigesalen, vid diskussionsmötet "Hörs de ungas röst?". I fortsättningen får en medlem ur ungdomsfullmäktige rätt att yttra sig på fullmäktigemötena. I förgrunden Alina Grönqvist och Emil Kippilä. Bild: Kristoffer Åberg

Stadsfullmäktige i Borgå godkände vid sitt möte på onsdagen att en representant från ungdomsfullmäktige får yttranderätt vid fullmäktiges möten.

Borgåfullmäktiges beslut var enhälligt. Ungdomsfullmäktige får rätt att utse en företrädare och en suppleant som har närvaro- och yttranderätt vid stadsfullmäktiges möten.

Den här rätten gäller ändå bara nu under pågående mandatperiod, alltså fram till våren 2020.

Närvarorätt vid fullmäktigemötena har ju alla intresserade kommunbor men yttranderätten är något nytt.

Ungdomsarbetare Petra Backman är koordinator för ungdomsfullmäktige i Borgå.

– Ungdomsfullmäktige kommer att välja en ordinariemedlem och en suppleant till det nya uppdraget vid sitt nästa möte, säger Backman.

– Vi är tacksamma för denna plats och det är väldigt viktigt att de unga syns och hörs också i stadsfullmäktige. ÖN

Mer läsning