Ungdomsfullmäktige har börjat arbetet

Nyvalda ungdomsfullmäktige i Borgå höll sitt första möte den 19 januari. Mandatperioden är 1 januari 2017–31 december 2018.

Till ordförande för 2017 valdes Kerttu Savola från Amisto, till vice ordförande Joanna Järvinen från Linnankosken lukio och till sekreterare Kiira Vuorinen från Linnajoen koulu. Övriga styrelsemedlemmar är Tommi Kanon, Miko Karilahti ja Juho Heikkilä från Linnajoen koulu.

Ungdomsfullmäktige valde också sina representanter till stadens nämnder och sektioner. Juho Heikkilä valdes till social- och hälsovårdsnämnden, Silja Rantala till bildningsnämnden, Jonna Järvinen till finskspråkiga utbildningssektionen, Josefin Silberstein till svenskspråkiga utbildningssektionen, Kerttu Savola till stadsutvecklingsnämnden och Miko Karilahti till byggnads- och miljönämnden. De valda sitter hela perioden.

Dessutom tillsatte ungdomsfullmäktige två arbetsgrupper som ska planera och genomföra verksamhet för ungdomar. Mötesarvodet för hela mandatperioden fastställdes till 10 euro för ordinarie medlemmar och 20 euroför styrelsemedlemmar.

Mer läsning