Ungdomsarbetslösheten minskar i Borgå

Bild: Kristoffer Åberg

Borgå stads andel av arbetsmarknadsstödet minskade under första halvåret 2017 för första gången sedan man började följa upp statistiken.