Ungdomsarbetaren i Lovisa togs bort från sparlistan

Lovisa stad minskar personalen med 19,1 årsverken. Den planerade uppsägningen av en ungdomsarbetare togs bort från listan. Bild: Kristoffer Åberg

Stadsfullmäktige i Lovisa hade bland annat beslut om uppsägningar på sin möteslista i onsdags. Tjugo årsverken ska bort bland personalen. Efter omröstning beslöt man att den planerade indragningen av en ungdomsarbetare inte blir av.

Lovisa stad förde samarbetsförhandlingar med personalen tidigare i höstas, och resultatet av dem är att personalen ska minskas med tjugo årsverken. Stadsfullmäktige klubbade igenom uppsägningarna på sitt möte i onsdags med ett undantag – ingen ungdomsledare sägs upp.

Fullmäktigeledamot Pertti Lohenoja föreslog under mötet att ungdomsledaren tas bort från listan över uppsägningar. Hans förslag understöddes av Daniel Hannus medan Janne Länsipuro föreslog att ärendet skulle återremitteras för ny behandling. Också Länsipuros förslag understöddes, av Marjo Vuokko och Kari Hagfors. Fullmäktige beslöt med rösterna 31-4 att behandlingen av ärendet fortsätter.

I följande omröstning vann Lohenojas förslag med rösterna 19-16 och beslutet blev att ungdomsarbetaren tas bort från listan över personal som ska sägas upp. Det innebär att stadsfullmäktige nu beslöt att 19,1 årsverken avlägsnas ur personalplanen och att nödvändiga uppsägningar verkställs så fort som möjligt.