Ungdomsarbetare Karin Strengell är årets Må bra-agent – Borgå utsåg också årets medarbetare och årets chef

Karin Strengell i färd med att spela in en ungdomspodd för något år sedan tillsammans med Petra Backman och Charlotta Österberg. Mats Holmström längst till vänster sköter om tekniken. Arkivbild. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Varje år delar Borgå stad ut hedersomnämnanden till årets medarbetare, årets chef, årets Må bra-agent och årets arbetsplats. Det är stadens anställda som nominerar kandidaterna.

Dessutom utses årets arbetsplats, som i år är Tolkkisten koulus gemensamma arbetsplats – skola, förskola och kök.

Mottagarna av hedersomnämnanden väljs av stadens arbetarskyddskommitté efter att de anställda har nominerat vilka kandidater de vill se uppmärksammade.

Motiveringar till priserna

Årets medarbetare Sara Tallsten, utvecklingskoordinator, har under den exceptionella coronatiden med en positiv inställning orkat utföra säkerhets- och skyddsarbete som rör hela bildningsväsendets barn, unga och personal.

Sara Tallsten i förgrunden, i samband med ett invånarmöte i Kantelehuset för några år sedan. Med på bilden Merja Sevilä. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Hon har på ett exemplariskt sätt hjälpt till med utarbetandet av Covid-19-säkerhetsanvisningar och med frågor gällande förbättrandet av barns säkerhet.

Hennes självständiga och lösningsinriktade inställning till arbetet har hjälpt olika arbetsplatser inom bildningsväsendet att klara sig i pandemins olika skeden.

Årets Må bra-agent Karin Strengell, ungdomsarbetare, har under årets lopp trampat i gång många bra verksamheter som stödjer arbetshälsa. I sitt arbete uppmuntrar hon hela tiden andra och skapar positiv stämning omkring sig. Hon har startat veckovisa motionsstunder utanför arbetstid som är öppna för hela personalen.

Karin Strengell tar hänsyn till alla i personalen och genom sitt exempel uppmuntrar andra att göra detsamma.

Årets chef Heli Sjöblom, servicechef, har på ett enastående sätt organiserat vaccinationstillfällena till glädje och belåtenhet för Borgås alla medborgare. Det har varit en utmanande uppgift, men Heli Sjöblom har klarat den snabbt föränderliga situationen utmärkt.

Även när hon var chef för munhälsovården skapade hon trivsel och trygghetskänsla omkring sig med sitt rättvisa ledarskap och sin välvilja.

Inom årets arbetsplats Tolkkisten koulus gemensamma arbetsplats har ett ömsesidigt gott samarbete mellan Tolkkisten koulus olika aktörer – köket, förskolan och skolan – och samarbetet börjat redan i planeringsskedet och vid ibruktagandet av nybyggnaden år 2018.

Priserna delades ut i dag på Konstfabriken av personaldirektör Anu Kalliosaari och byråsekreterare-planerare Eeva Pulkkinen från personalledningen.