Ungdomen var fylleri fallera

Den tämligen egendomliga figuren Råttis, som Kjell Westö målar upp i sin genombrottsroman Drakarna över Helsingfors, fanns i verkligheten. Det vet åtminstone alla vi som var tonåringar på 1970-talet och gick i skola i Munksnäs.

När jag var i högstadieåldern så var Råttis en bit på tjugo. Han var en mycket udda figur som hade uppenbara problem både med alkoholen och med sin psykiska hälsa. Han rörde sig alltid på en gammal bl...