Ungdomar testar arbetslivet i två veckor

SERVERING OCH STÄDNING. På Rongo finns det alltid någon syssla att uträtta, och Freja Törnroos hjälper ivrigt till. Bild: Karolina Ketola

Skolor, daghem och Östnylands redaktion är några av de arbetsplatser som alltid är efterfrågade när det är dags för niorna att välja ett yrke att prova på under två veckor.

Då det är dags att välja arbetsplats dras många till de ställen de känner till väl. Det kan endera vara någon bekant som arbetar där, eller en plats man ofta besökt. Så var det för Freja Törnroos.

– Jag har kommit hit ända sedan jag var liten, så det kändes naturligt för mig att gå min PRAO här, berättar Freja, som skall tillbringa sina två veckor på Rongo. Hon får hjälpa till med att servera, tillreda och städa; det finns alltid något att hålla sig sysselsatt med.

– Det enda negativa med att arbeta här är nog de tidiga morgnarna, men å andra sidan slutar jag tidigt och har eftermiddagen att vila ut mig på.

HJÄLPREDA. Marskis personal får under två veckors tid hjälp av Sandra Malmivuori, som hämtar varor från lagret och ställer upp dem i hyllorna. Bild: Karolina Ketola

Även Sandra Malmivuori har tidiga morgnar. Hennes arbetsdagar börjar klockan åtta och slutar klockan 14. Sandra arbetar i Marski, och fyller hyllor eller hjälper kunder. I det fallet är det bra att kunna både finska och svenska, och ha en positiv attityd. Hon tycker att arbetet är ganska lätt, även om det i början var svårt att hitta mellan hyllorna och veta var produkter som skulle ställas.

Skolor och dagis är också populära val bland PRAO-eleverna. Ungdomarna besöker gärna de platser de själva vistats på. Kvarnbackens skola är populärt bland Lyceiparkens elever. För Cecilia Kronberg var Kvarnbacken självklart, då hon bara har positiva minnen från sin tid i skolan och dessutom älskar att arbeta med barn.

Jag vet inte om klasslärare är mitt drömyrke, men detta är definitivt en bra övning.

– Jag vet inte om klasslärare är mitt drömyrke, men detta är definitivt en bra övning. Jag vill arbeta med människor, säger hon. Lågstadiet skiljer sig på många vis från högstadiet, men här är bra stämning. Hon ler och tillrättavisar vänligt några elever som springer fram genom korridoren.

KORRIDORSVAKT. Oscar Björkell tillbringar sina PRAO-veckor på Kvarnbackens skola. Han hjälper eleverna på timmarna och skojar med dem på rasterna. Trots att det är en stor skola har han redan lärt sig många namn och barnen känner även igen honom. Bild: Karolina Ketola

Oscar Björkell, tycker att det bästa med att gå PRAO- tiden i en skola är eleverna, och att få hjälpa och vara tillsammans med dem. Han har hittills bara positiva erfarenheter, och kommer inte på något negativt.

– Det är roligt och man får ett helt nytt perspektiv på läraryrket. Det är stor skillnad på lärarna här och på dem i min skola. Både hur de bemöter eleverna och lärosättet de använder, förklarar han. Oscar är huvudsakligen i klass 3C, och hans mentor är Carola Andersson-Linnaila. Det enda ämnet han har en annan lärare i är finskan. Både Cecilia och Oscar säger att man måste vara ute i god tid, om man vill ha plats på en skola. Cecilia mejlade till skolan redan innan sommarlovet.

Erbjuder unga möjligheten att bekanta sig med ett speciellt yrke och arbetslivet.

PRAO- eleverna går på årskurs 9.

Just nu är niondeklassare från Lyceiparkens skola ute på två veckors PRAO.

– När du väl är på plats skall du visa dina bästa sidor. Vara trevlig och pratglad, men inte för kompisaktig med eleverna. Du är ju ändå där för att arbeta och inte leka, säger han. Du är i stadiet mellan elev och lärare. Enligt rektor Anne Smolander är skolan populär bland PRAO-elever och att det faktiskt har varit fler ansökningar än vanligt.

– Jag har egentligen inget system för vilka elever jag tar emot. De som först ansöker, får platserna. Så det är ingen lottdragning, och betygen har ingen inverkan heller, berättar hon. Hittills har alla PRAO-elever varit trevliga, och ingen som ansökt har varit sådana som jag tänkt "Nej, hen kan vi verkligen inte ta emot!"

Mer läsning